Innmelding i Farsund Tennisklubb

Barn/Ungdom (t.o.m. 17 år) 300,-
Voksen (f.o.m 18 år) 500,-
Familie (inkl. barn t.o.m 17 år) 1000,-

Du vil motta faktura på e-post. Når fakturaen er batalt er du/dere medlemmer i klubben og kan starte å bruke banene.
Vennligst les gjennom reglene for banene som ligger vedlagt fakturaen.

Ved spørsmål kan dere kontakte oss på post@farsundtennis.no 

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.3
* Required information.
Navn: *
Foresatt:
Adresse *
Postnummer *
Poststed *
Fødselsår *
Telefon *
Epostadresse *
Familiemedlem1 og f.år
Familiemedlem 2 og F.år
Familiemedlem2 og F.år
Familiemedlem4 og F.år
mad4media user interface design