Årsmøter

Overordnet kategori: ROOT

Header FTK

 

 

 

ÅRSBERETNING 2013

2013 vil gå inn i klubbens historie som et vendepunkt. Tennisklubben har i 2013 gått fra å ha vært en, mer eller mindre, død klubb, til å bli en levende klubb med over 150 registrerte medlemmer. Vi har fått et aktivt styre og vi har gått i gang med den desidert største anleggsutbyggingen siden banene i Livdekrona sto ferdig i 1986.

ANLEGGSUTBYGGING

I løpet av året er banene blitt total renovert med nytt dekke. Vi er i tillegg i god gang med å bygge et flott klubbhus med stor veranda som vil bli integrert inn mot banene og har planene klare for å starte byggingen av et nærmiljøanlegg for racket sport i tilknytning til tennisanlegget.  

Dugnadsinnsatsen i forbindelse med anleggsutbyggingen har også vært formidabel og vi har i løpet av 2013 med god margin passert 1000 dugnadstimer. Dette har vært viktig, både for eierskapsfølelsen til medlemmene som har bidratt, men også i forbindelse med finansieringen. Når det gjelder sponsing har vi fått uvurderlig hjelp fra næringslivet og mer en 20 lokale bedrifter har vært med og bidratt på forskjellige måter for å gjøre dette store løftet for klubben. På grunn av det ovennevnte og ordningen med tippemidler til anleggsutbygging føler vi at total finansieringen av anlegget er under kontroll.

 AKTIVITET

Det har i 2013 vært arrangert nybegynnerkurs med veldig god deltagelse. Det har også vært arrangert klubbmesterskap der Stian Godderstad og Cecilie B. Boyer gikk av med seirene. Det har vært satt opp faste tidspunkt for dame og herre trening med et sosialt preg og uten trener. Vi har kun hatt en time innendørs i Eilert Sundt hallen men der har Ole Johan til gjengjeld stilt opp som trener for ungdommen.

Banene som stod ferdige i Juni har vært mye i bruk hele sesongen.

ADMINISTRATIVT

Vi har i løpet av året laget en flott hjemmeside der det er mulig å booke bane og der det står generell info om klubben. Vi har vært aktive på facebook og  legger der ut all info som har med klubben å gjøre. Vi har begynt å bruke et «proft» fakturasystem som vil gjøre utsendelse av kontingent enklere og forhåpentligvis gjøre det enklere å holde på medlemmene.  

KONTINGENT 

Kontingenten har vært uforandret i 2013 med kr 200,- for junior, 400,- for senior og 800,- for familie medlemskap. 

Vi ser meget optimistisk på fremtiden for klubben og kan nesten ikke vente til at hele anlegget står klart, forhåpentligvis i løpet av 2014.  

Richard S Buch

Forman Farsund Tennisklubb.

 

 


 

Åprsregnskap 2013   

  Totalt   Drift   Nærmiljø   Nye baner   Klubbhus
Inntekter                    
Kontigenter   33 800   33 800            
Gaver   100 000           51 000   49 000
Kurs   35 500   35 500            
Baneleie   150   150            
LAM   3 416   3 416            
Andre tilskudd   3 578   3 578            
                     
Sum inntekter/innbetalinger   176 444   76 444   0   51 000   49 000
                     
Utgifter                    
Kurs   25 839   25 839            
Baller   3 200   3 200            
Reg.avg. Frivillighetsregister   250   250            
Malerbua   1 329           1 329    
Statoil   429           429    
Nedrebø maskin   56 420           56 420    
Nytt dekke   362 588           362 588    
Farsund kran & transport   2 250           2 250    
Byggesøknad Farsund Kommune   5 456               5 456
Br Ytterdahl   22 194               22 194
Betong & Sand   4 032               4 032
Kran & Transport   1 250               1 250
H. Kolnes   27 383               27 383
Mat dugnad   634   634            
Norges Tennisforbund   1 600   1 600            
                     
Renteutgifter   10 652   10 652            
                     
Sum utgifter/utbetalinger   525 505   42 175   0   423 016   60 315
                     
Resultat/"netto utbetalinger"   -349 062   34 269   0   -372 016   -11 315
                     
                     
Saldo bank pr 01.01.13   63 076                
Låneopptak   300 000                
Betalt kontant   600                
Mottatte baller   3 200                
Netto utbetalinger   -349 062                
Netto endring i likvider   17 815                
                     
Kontant kasse pr 01.01.13   2 400                
Kontant kasse pr 31.12.13   1 800                
Forandring i kontanbeholdning   -600                
                     
Innestående konto i Sør 31.12.   16 967                
Innestående konto i Nordea 31.12.   248                
Kontanter   1 800                
Sum likviditetsbeholdning 31.12.   19 015                
                     

Vi har 4 gjester og ingen medlemmer på besøk.